Frågor

Räntekollen i Sverige AB

Frågor - SvarF - Hur kan räntorna bli lägre om Räntekollen förhandlar åt vår bostadsrättsförening?


S - Vi förhandlar miljardbelopp och vi vet vilken räntenivå som er förening kan komma ner till. Vidare vet bankerna att när Räntekollen begär in offerter så är lånet/lånen konkurrensutsatta. Sen är det ingen nackdel att bankerna vet att vi vet på vilken nivå lånen skall ligga på. Vi får ofta frågan från bankerna var nivåerna ligger f n...


F - Varför skall vi ej förhandla själva när vi är nöjda med det?


S - Det kan ni göra, men tänk på vad varje tiondels procent kostar bostadsrättsföreningen om ni inte lyckas fullt ut.


F - Skall vi inte vara nöjda nu när räntan är så låg?


S - 0,5% sänkning av räntan är lika mycket värd oavsett vilken räntenivå som gäller. Den relativa räntenivå man har idag bär man med sig när räntenivåerna höjs.


F - "Vinner" bostadsrättsföreningar alltid på att anlita er?


S - Vi har hittills ej kommit i kontakt med någon bostadsrättsförening som kommit ner lika lågt som vi...


F - Vilken ränta kan man komma ner till, vilka faktorer är det som påverkar?


S - Räntan är individuell och beror på den generella marknadsräntan, men även variabler som föreningens


ekonomi, geografiska läge samt fastighetens skick är viktiga. Utbud och efterfrågan på lånemarknaden spelar också in.


F - Begär ni alltid in offerter från flera banker?


S - Ja, alltid från minst sex svenska banker. Ofta är olika banker olika bra beroende bindningstid och det kan variera över tid.


F - Varför måste ni ha fullmakt?


S - Banken kan ej hantera våra offertförfrågningar utan en fullmakt, vilket även ökar säkerheten för


bostadsrättsföreningen.


F - Vem skriver på lånehandlingarna?


S - De skrivs alltid under av bostadsrättsföreningens firmatecknare. Firmatecknare brukar vara styrelsen eller två styrelseledamöter i förening.


F - Är det samma nivå på bolån till privatpersoner som lån till bostadsrättsföreningar?


S - Nej, bostadsrättsföreningar får oftast lägre räntor p g a större belopp och bättre säkerheter.


BRF - Bank

Styrkefördelningen BRF kontra bank är alltid till nackdel för BRFen. Styrelsen i BRFen är ideell, vilket man ej kan säga om bankens. Vidare är vinstintresset i de båda styrelserna dramatiskt olika. Att ha en "bra bankkontakt" kan vara tecken på att man betalar för mycket...


BRF - Medlemmar

Styrelsen har naturligtvis ett stort ekonomiskt och moraliskt ansvar gentemot sina medlemmar. Man förvaltar stora ekonomiska värden och det är viktigt att man optimerar vad medlemmarna får för sina avgifter, Räntor är ofta en av föreningens största kostnader, trots detta läggs förvånansvärt lite kraft på att sänka dessa.

BRF - Räntekollen

När Räntekollen hjälper en BRF, jämnas styrkeförhållandet mellan BRF och bank ut. Räntekollen är en partner till BRFens styrelse, vilket ger medlemmarna en garanti att man håller räntekostnaderna lägst möjligt samt att man har kontroll över tid.

Räntekollen i Sverige AB

Box 45427

104 31  Stockholm

Telefon 070 723 00 00 / 073 054 72 81

www.rantekollen.com / bravillkor@rantekollen.com

Copyright 2016 ©Räntekollen i Sverige AB. All Rights Reserved.