Hem

Räntekollen i Sverige AB

Kort om Räntekollen i Sverige AB

  • Räntekollen hjälper BRFer att sänka sina lånekostnader
  • Räntekollen hjälper BRFer utarbeta mätbara strategier för sina låneportföljer
  • Räntekollen är ett företag som är helt fristående från banker och finansinstitut och därigenom kan sköta upphandlingen på ett professionellt och objektivt sätt
  • Räntekollen konkurrensutsätter kundernas lån
  • Räntekollen är ett företag uppbyggt av konsulter specialiserade på och med erfarenheter från bank- och företagsvärlden
  • Räntekollen är ett företag som specifikt utgår från varje kunds önskemål och specifikationer
  • Räntekollen förhandlar en sammantaget stor låneportfölj vilket ger lägsta möjliga ränta

Gör som många Bostadsrättsföreningar, kontakta Räntekollen i Sverige AB för att förhandla fram riktigt låga låneräntor.

Vi börjar med att utvärdera era nuvarande villkor helt utan kostnad.

BRF - Medlemmar

Styrelsen har naturligtvis ett stort ekonomiskt och moraliskt ansvar gentemot sina medlemmar. Man förvaltar stora ekonomiska värden och det är viktigt att man optimerar vad medlemmarna får för sina avgifter, Räntor är ofta en av föreningens största kostnader, trots detta läggs förvånansvärt lite kraft på att sänka dessa.

BRF - Bank

Styrkefördelningen BRF kontra bank är alltid till nackdel för BRFen. Styrelsen i BRFen är ideell, vilket man ej kan säga om bankens. Vidare är vinstintresset i de båda styrelserna dramatiskt olika. Att ha en "bra bankkontakt" kan vara tecken på att man betalar för mycket...

BRF - Räntekollen

När Räntekollen hjälper en BRF, jämnas styrkeförhållandet mellan BRF och bank ut. Räntekollen är en partner till BRFens styrelse, vilket ger medlemmarna en garanti att man håller räntekostnaderna lägst möjligt samt att man har kontroll över tid.

Räntekollen i Sverige AB

Box 45427

104 31  Stockholm

Telefon 070 723 00 00 / 073 054 72 81

www.rantekollen.com / bravillkor@rantekollen.com

Copyright 2016 ©Räntekollen i Sverige AB. All Rights Reserved.