Räntor lån augusti 2020

Räntekollen i Sverige AB

Period

Fast 90 dgr

Fast 1 år

FRM-lån*

Fast 2 år

Fast 3 år

Fast 4 år

Fast 5 år

augusti 2020

0,350 %

0,330 %

0,350 %

0,380 %

0,600 %

0,640 %

0,740 %

14juli 2020

0,670 %

0,490 %

0,442 %

0,540 %

0,590 %

0,620 %

0,740 %

juni 2020

0,740 %

0,490 %

0,509 %

0,560 %

0,590 %

0,780 %

0,820 %

maj 2020

0,730 %

0,550 %

0,620 %

0,650 %

0,700 %

0,880 %

0,910 %

april 2020

0,757 %

0,660 %

0,757 %

0,680 %

0,690 %

0,910 %

0,940 %

mars 2020

0,611 %

0,615 %

0,579 %

0,730 %

0,650 %

0,730 %

0,900 %

feb 2020

0,610 %

0,601 %

0,530 %

0,700 %

0,650 %

0,730 %

1,000 %

jan 2020

0,610 %

0,601 %

0,501 %

0,620 %

0,750 %

0,830 %

1,000 %

dec 2019

0,423 %

0,500 %

0,418 %

0,580 %

0,740 %

0,600 %

0,970 %

nov 2019

0,469 %

0,500 %

0,565 %

0,690 %

0,740 %

0,600 %

0,970 %

okt 2019

0,410 %

0,350 %

0,450 %

0,380 %

0,730 %

0,600 %

0,590 %

2019-09-30

0,460 %

0,350 %

0,400 %

0,380 %

0,530 %

0,590 %

0,590 %

2019-08-31

0,418 %

0,480 %

0,358 %

0,380 %

0,790 %

0,600 %

0,970 %

2019-07-31

0,630 %

0,350 %

0,400 %

0,550 %

0,730 %

0,600 %

0,970 %

2019-06-30

0,550 %

0,350 %

0,400 %

0,550 %

0,730 %

0,600 %

0,970 %

2019-05-31

0,650 %

0,350 %

0,400 %

0,550 %

0,730 %

0,990 %

1,110 %

2019-04-30

0,630 %

0,350 %

0,400 %

0,550 %

0,790 %

0,990 %

1,110 %

2019-03-31

0,484 %

0,350 %

0,400 %

0,550 %

0,790 %

0,99 %

1,110 %

2019-02-28

0,337 %

0,350 %

0,400 %

0,550 %

0,790 %

0,990 %

1,110 %

2019-01-31

0,480 %

0,480 %

0,400 %

0,550 %

0,790 %

0,990 %

1,110 %

2018-12-31

0,392 %

0,480 %

0,400 %

0,550 %

0,790 %

0,990 %

1,110 %

2018-11-30

0,337 %

0,480 %

0,306 %

0,550 %

0,790 %

0,990 %

1,110 %

2018-10-31

0,349 %

0,480 %

0,287 %

0,520 %

0,790 %

0,990 %

1,110 %

2018-09-30

0,470 %

0,560 %

0,322 %

0,500 %

0,790 %

0,990 %

1,110 %

*Ett FRM-lån är ett s k räntejusteringslån som består av en rörlig (oftast Stibor 90 dgr) och en fast del (bankens påslag), vanlig bindningstid är 1 år.

BRF - Räntekollen

När Räntekollen hjälper en BRF, jämnas styrkeförhållandet mellan BRF och bank ut. Räntekollen är en partner till BRFens styrelse, vilket ger medlemmarna en garanti att man håller räntekostnaderna lägst möjligt samt att man har kontroll över tid.

BRF - Bank

Styrkefördelningen BRF kontra bank är alltid till nackdel för BRFen. Styrelsen i BRFen är ideell, vilket man ej kan säga om bankens. Vidare är vinstintresset i de båda styrelserna dramatiskt olika. Att ha en "bra bankkontakt" kan vara tecken på att man betalar för mycket...


BRF - Medlemmar

Styrelsen har naturligtvis ett stort ekonomiskt och moraliskt ansvar gentemot sina medlemmar. Man förvaltar stora ekonomiska värden och det är viktigt att man optimerar vad medlemmarna får för sina avgifter, Räntor är ofta en av föreningens största kostnader, trots detta läggs förvånansvärt lite kraft på att sänka dessa.

Räntekollen i Sverige AB

Box 45427

104 31  Stockholm

Telefon 070 723 00 00 / 073 054 72 81

www.rantekollen.com / bravillkor@rantekollen.com

Copyright 2020 ©Räntekollen i Sverige AB. All Rights Reserved.