Kontakt

Räntekollen i Sverige AB

Kontakter direkt


Christer Multan Tfn 070-723 00 00

christer@rantekollen.com


Lars Helldén Tfn 0730-54 72 81

lars@rantekollen.com


Örebro

Oscar Jacobson Tfn 070-835 07 70

oscar@rantekollen.com

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt

 
 
 
 


BRF - Bank

Styrkefördelningen BRF kontra bank är alltid till nackdel för BRFen. Styrelsen i BRFen är ideell, vilket man ej kan säga om bankens. Vidare är vinstintresset i de båda styrelserna dramatiskt olika. Att ha en "bra bankkontakt" kan vara tecken på att man betalar för mycket...


BRF - Medlemmar

Styrelsen har naturligtvis ett stort ekonomiskt och moraliskt ansvar gentemot sina medlemmar. Man förvaltar stora ekonomiska värden och det är viktigt att man optimerar vad medlemmarna får för sina avgifter, Räntor är ofta en av föreningens största kostnader, trots detta läggs förvånansvärt lite kraft på att sänka dessa.

BRF - Räntekollen

När Räntekollen hjälper en BRF, jämnas styrkeförhållandet mellan BRF och bank ut. Räntekollen är en partner till BRFens styrelse, vilket ger medlemmarna en garanti att man håller räntekostnaderna lägst möjligt samt att man har kontroll över tid.

Räntekollen i Sverige AB

Box 45427

104 31  Stockholm

Telefon 070 723 00 00 / 073 054 72 81

www.rantekollen.com / bravillkor@rantekollen.com

Copyright 2016 ©Räntekollen i Sverige AB. All Rights Reserved.